Welcome to The House of God

” Sứ mệnh của chúng tôi là để chia sẻ Tin Mừng và Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô với tất cả mọi người và phục vụ người khác như Chúa Giêsu đã làm. “

About Our Church

Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Gioan Utica New york Giáo Phận Syracuse.

Thánh Lễ Việt Nam vào Chủ Nhật lúc 1:30 PM tại nhà thờ St. John do Linh Mục John Nguyễn Quản Nhiệm. Mến mời tất cả anh chị em đến tham dự Thánh Lễ .