Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Gioan, Utica New York – Giáo Phận Syracuse.

Lm. John Nguyen

Xin chào mừng anh chị em đến với Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Gioan, Utica New York – Giáo Phận Syracuse.

About

Chia sẽ lời Chúa, học và làm theo lời Chúa để được cứu độ và tìm thấy được con đường cứu độ cho bản thân và già đình.

Mission

Sứ mệnh của chúng tôi là để chia sẻ Tin Mừng và Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô với tất cả mọi người và phục vụ người khác như Chúa Giêsu đã làm.

©2019 by Congdoanutica.com. All Rights Reserved.